Financat e Korporatave

Kompleksitetet e blerjeve, largimeve dhe flotacioneve ndërkombëtare kërkojnë këshilla nga specialistë me përvojë në kërkesat lokale. Arritja jonë globale do të thotë që anëtarët tanë mund t’ju ndihmojnë të menaxhoni dhe zgjeroni operacionet tuaja ndërkombëtare. Kreston ofron:

  • Mbështetje për mbledhjen e fondeve – si kapitali ashtu edhe borxhi
  • Vlerësimi i korporatës
  • Ofertat fillestare publike
  • Drejtimi i shërbime këshilliuese për bashkime dhe largime
  • Strukturimi për partneritete ndërkombëtare dhe ndërmarrje të përbashkëta
  • Shërbime të kujdesit të duhur – blerje ose shitje

Kreston International është një anëtar i Forumit të Firmave, një grup i rrjeteve më të mëdha të kontabilitetit në botë, duke përfshirë “Big Four”. Ne kryejmë auditime transnacionale në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe në përputhje me kodin e etikës të lëshuar nga IESBA.